Gratis provapåyoga

PROVA PÅ YOGA
Gratis prova på lördag den 11 mars kl10.00 och söndag 12 mars kl 16.00.
Varmt välkommen.